ACM treedt op tegen misleidende nep korting

In een recente actie heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich gericht op het aanpakken van niet echte korting in de detailhandel. Na een reeks inspecties is gebleken dat veel kortingsaanbiedingen misleidend zijn. Waardoor consumenten verleid worden tot aankopen die niet zo voordelig zijn als ze lijken. Deze bevindingen wijzen op een wijdverspreid probleem.

Vanaf 1 januari 2023 zet de ACM zich in voor het strikt handhaven van de nieuwe regels betreffende van-voor prijzen. Volgens deze regels moet een korting gebaseerd zijn op de laagste prijs waarvoor een product in de voorgaande 30 dagen werd aangeboden. Met uitzonderingen voor bederfelijke waren, nieuwe producten en cumulatieve kortingen. Bedrijven zijn door de ACM ingelicht over deze nieuwe richtlijnen en de aankomende controles.

In hun recente onderzoek heeft de ACM specifiek gekeken naar de kortingstarieven in de online verkoop van kleding, elektronica en bedden. Hieruit bleek dat een significant aantal bedrijven consequent de regels niet naleeft.

Een veelvoorkomende overtreding betreft het adverteren van kortingen ten opzichte van een hogere prijs die in de afgelopen 30 dagen niet van kracht was. De regelgeving vereist dat kortingen gebaseerd moeten zijn op de laagste prijs die in de laatste 30 dagen gold. Ook het verkeerd voorstellen van adviesprijzen, wat klanten kan misleiden, werd geconstateerd.

Een ander misleidend praktijk is het vergelijken van de ‘van-prijs’ van grotere verpakkingen met de ‘voor-prijs’ van kleinere verpakkingen van hetzelfde product.

De ACM zal nu overgaan tot handhaving en kan bij het vaststellen van overtredingen sancties opleggen, zoals boetes of dwangsommen.”