Bestraft Google het gebruik van door AI gegenereerde teksten?

Wat is de invloed van door artificiele intelligentie gegenereerde content op je positie in de zoekresultaten van Google? Het beknopte antwoord: Google legt geen algemeen verbod op het gebruik van AI op, maar het houdt nauwlettend in de gaten hoe deze technologie wordt ingezet.

Als een tekstbureau dat ondersteuning biedt voor AI-aangedreven copywritingdiensten, krijgen we vaak de vraag of Google door AI gegenereerde teksten bestraft. Het antwoord is: “het hangt ervan af”. De exacte details worden hieronder toegelicht.

Belangrijkste punten AI:

Google hanteert richtlijnen voor door AI gegenereerde teksten en hecht groot belang aan het principe dat content waardevol moet zijn. Google zoekt naar originele, op de mens gerichte content die uitblinkt in expertise, ervaring, autoriteit en betrouwbaarheid (EEAT). Het gebruik van artificiele intelligentie om content te manipuleren en specifiek te optimaliseren voor zoekresultaten is niet toegestaan volgens Google’s spambeleid. Niet alle door AI gegenereerde content is per definitie slecht; AI kan ook nuttige content voortbrengen. Google blijft hoogwaardige content waarderen en benadrukt de waarde en betrouwbaarheid van informatie. Google beweert dat het alle hoogwaardige content beloont, ongeacht de wijze van totstandkoming. Daarom is het essentieel om zowel AI-gegenereerde als niet-AI-gegenereerde content origineel en waardevol te maken, omdat kwaliteit en inhoudelijke waarde de sleutelfactoren zijn in het Google-ecosysteem.

Hoe AI de wereld van SEO transformeert: artificiele intelligentie heeft een revolutionaire verschuiving teweeggebracht in de wereld van zoekmachineoptimalisatie (SEO). Google heeft zijn focus verscherpt op de kwaliteit van content en de betrouwbaarheid van websites. De “helpful content update” van september 2023 benadrukt het belang van content die waardevol en ondersteunend is. De regels van Google met betrekking tot door AI gegenereerde teksten zijn duidelijk: ze streven naar waardevolle content en zijn op zoek naar originele, hoogwaardige content die aan de EEAT-criteria voldoet.

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Beoordeelt Google door AI gegenereerde teksten negatief? Nee, Google bestraft niet automatisch alle door AI gegenereerde teksten. Wat telt, is dat de content waardevol is en voldoet aan de EEAT-criteria van Google.

Wat zijn de regels van Google met betrekking tot door AI gegenereerde teksten? Google verlangt hoogwaardige, originele, op de mens gerichte content, ongeacht de wijze van totstandkoming. Als je content manipuleert en uitsluitend optimaliseert voor zoekresultaten, overtreed je het spambeleid van Google.

Wat voor soort content kan AI genereren? AI is uitstekend in het genereren van datagestuurde content, zoals sportuitslagen, weersvoorspellingen, transcripties, maar ook blogs, webteksten, productbeschrijvingen en andere tekstsoorten kunnen met behulp van AI worden geschreven. Het is echter cruciaal om altijd de EEAT-criteria toe te passen en content te beoordelen op expertise, ervaring, autoriteit en betrouwbaarheid.

Heeft door artificiele intelligentie gegenereerde content specifieke voordelen of nadelen in de zoekresultaten? Nee, door AI gegenereerde content heeft geen specifieke voordelen of nadelen in de zoekresultaten. Wat echt telt, is de kwaliteit en waarde van de content voor de gebruikerservaring.

Google’s aanpak van door AI gegenereerde teksten is een complexe kwestie die webmasters en contentproducenten nauwlettend in de gaten houden. Het is van groot belang om te begrijpen dat Google geen automatisch oordeel velt over alle door AI gegenereerde content. In plaats daarvan legt het de nadruk op de kwaliteit en waarde van de content voor gebruikers.

De belangrijkste punten die hierboven zijn genoemd, zijn cruciaal om te begrijpen:

  1. Google’s Waarde van Waardevolle Content: Google heeft altijd al de hoogste prioriteit gegeven aan het bieden van waardevolle zoekresultaten voor gebruikers. Dit betekent dat de content die op de SERP (Search Engine Results Page) verschijnt, nuttig en relevant moet zijn voor de zoekopdracht van de gebruiker. Ongeacht of de content door mensen of AI is geproduceerd, het moet waarde toevoegen en voldoen aan de behoeften van de gebruiker.
  2. Het Belang van Originaliteit en Mensgerichtheid: Google waardeert content die origineel is en de menselijke gebruiker centraal stelt. Dit houdt in dat content moet getuigen van expertise, ervaring, autoriteit en betrouwbaarheid (EEAT). Het streven naar content die deze mensgerichte kwaliteiten belichaamt, is van essentieel belang voor een goede positionering in de zoekresultaten.
  3. Het Verbod op Manipulatie: Een punt van zorg voor Google is het manipuleren van content door middel van AI om deze louter te optimaliseren voor zoekmachines. Dit wordt beschouwd als een overtreding van Google’s spambeleid en kan leiden tot negatieve gevolgen voor de positie van de website in de zoekresultaten. Het is van groot belang om content te maken die bedoeld is voor echte gebruikers, niet alleen voor zoekmachines.
  4. Variabiliteit in AI-gegenereerde Content: Het is van belang op te merken dat niet alle door artificieele inteligentie gegenereerde content slecht is. Artificiele intelligentie kan waardevolle content produceren, zoals nieuwsberichten, financiële rapporten, en zelfs creatieve stukken. De sleutel ligt in het gebruik van AI als een hulpmiddel om content te genereren die voldoet aan de hoge normen van kwaliteit en relevantie.

Wat betreft de evolutie van SEO en artificiele intelligentie. Het is duidelijk dat Google steeds meer de nadruk legt op de kwaliteit van de content en de betrouwbaarheid van de websites. De “helpful content update” die Google in september 2023 heeft geïntroduceerd, benadrukt nogmaals het belang van waardevolle, behulpzame content voor gebruikers.

Nieuws