EU Introduceert Striktere Regels Tegen Misleidende Duurzaamheidsclaims

In een recente ontwikkeling binnen de Europese wetgeving is er een nieuwe richtlijn aangenomen die consumenten essentiële en betrouwbare informatie over de duurzaamheid van producten en diensten garandeert. Deze richtlijn, genaamd ‘Empowering the Consumer for the Green Transition’. Zal vanaf medio 2026 van kracht zijn in alle EU-lidstaten en heeft tot doel misleidende duurzaamheidsclaims grondig aan te pakken.

Gedetailleerde Productinformatie wordt Verplicht

Onder de nieuwe Europese wetgeving, die in werking treedt vanaf medio 2026. Worden online retailers verplicht om uitgebreide en transparante informatie te verschaffen op hun websites over essentiële aspecten van de producten die zij aanbieden. Deze informatie moet gedetailleerde gegevens bevatten over de verwachte levensduur van het product, de voorwaarden van de garantie die de fabrikant of retailer biedt, en de beschikbare opties voor reparatie.

Dit initiatief heeft als doel om consumenten uitgebreid te informeren over de duurzaamheid en onderhoud van producten. Zodat zij een bewuste keuze kunnen maken gebaseerd op de lange termijn waarde en gebruiksmogelijkheden van een product. Dit is met name van belang in een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijkere factoren worden in het koopgedrag.

Strijd tegen Misleidende Milieuclaims

De richtlijn zet ook strengere regels op tegen ‘greenwashing’ en de ongewenste praktijk van vroegtijdige veroudering van producten. Specifieke milieuclaims zoals “milieuvriendelijk” of “klimaatneutraal” mogen niet meer gebruikt worden zonder gedegen onderbouwing. Bovendien moet een milieuclaim, zoals ‘natuurvriendelijk’, ondersteund worden door een keurmerk dat voldoet aan Europese of nationale standaarden.

Nieuwe Verplichtingen voor Duurzaamheidsinformatie binnen EU

Onder de nieuwe Europese wetgeving die vanaf 2026 van kracht wordt, krijgen producenten aanvullende verplichtingen om de duurzaamheid van hun producten aantoonbaar en transparant te maken. Deze verplichting houdt in dat fabrikanten niet alleen moeten aangeven welke materialen gebruikt zijn en hoe deze bijdragen aan de duurzaamheid van het product. Maar ook moeten bewijzen dat hun productieprocessen voldoen aan bepaalde milieustandaarden. Daarnaast moeten zij gedetailleerde informatie verstrekken over de energie-efficiëntie, het watergebruik en de CO2-uitstoot die met hun producten gepaard gaan.

Om de transparantie en betrouwbaarheid van deze informatie te waarborgen. Introduceert de EU een geharmoniseerd labelingsysteem. Dit systeem zal met name een label bevatten voor producten die een verlengde garantieperiode aanbieden. Dit label is bedoeld om consumenten op een duidelijke en direct herkenbare manier te informeren over producten die vanwege hun duurzaamheid en langere levensduur een veiligere en potentieel voordeligere investering zijn.

Positieve Ontvangsten en Toekomstige Verwachtingen binnen de EU

Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft de nieuwe maatregelen positief ontvangen. Benadrukkend dat ze bijdragen aan eerlijke concurrentie en het verduidelijken van duurzaamheidsinformatie. Ook Webshoptiger ondersteunt de richtlijn en benadrukt de noodzaak voor online retailers om transparant te zijn over de duurzaamheid van hun producten. Hierdoor kunnen consumenten een bewuste en duurzame keuze maken, wat cruciaal is voor het verder verduurzamen van de e-commerce sector in Nederland.